GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Dejavnost

Dejavnost podjetja

GRADNJA STAVB

Glavna  dejavnost družbe je gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, ki vključuje tako gradnjo novih kot tudi adaptacijo, rekonstrukcijo ali energetsko sanacijo  starih objektov vseh namembnosti in za vse kupce, ki se s svojimi investicijskimi potrebami pojavljajo na trgu. Gre za gradnjo tako stanovanjskih, turističnih, upravnih in poslovnih, industrijsko skladiščno poslovnih objektov kot objektov za izobraževanje, šport in zdravstvo.

INŽENIRSKE GRADNJE

Družba je prisotna na trgu tudi z deli na objektih nizke gradnje, ki obsegajo izvedbo del z vsemi potrebnimi fazami, do predaje objekta investitorju. Gre za izvedbo nizkih gradenj, komunalne infrastrukture parcel in naselij, izgradnjo kanalizacij, vodovodov, vseh zemeljskih del, zunanje ureditve kot tudi gradnjo cest, kolesarskih stez…