GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Zaključeni 2017

Zaključeni projekti v letu 2017

OŠ Simona Jenka v Kranju – ureditev športnega parka pri šoli

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: Osnovna šola Simona Jenka Kranj

Prenova pomožnega objekta in izgradnja hladilnega prostora na pokopališču Tržič

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: Občina Tržič

Prenova strehe na ambulantni stavbi Splošne bolnišnice Jesenice

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice

Energetska sanacija Zdravstvenega doma Tržič

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

OŠ Simona Jenka v Kranju – ureditev avle

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: Mestna občina Kranj

Izgradnja nadstrešnice št. 3 na zbirnem centru na Jesenicah

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: Občina Jesenice

 

Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta Saxonia – Franke v PC Moste

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: Saxonia – Franke d.o.o., Žirovnica

Kamp Špik v Gozdu Martuljku

Kamp Špik v Gozdu Martuljku : trgovina s sanitarijami in klubski prostor

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: HIT Larix d.d. Kranjska Gora

Projekt Alpe Adria Karavanke

Izvedba nadstreškov in opreme v Završnici - projekt Alpe Adria Karavanke

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Kamp Šobec - obnova in dograditev komunalne infrastrukture

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: Turistično društvo Lesce

 

Objekt »Objekt 17 in 18 - Ohišja 2« v Elanu - prizidava in rekonstrukcija

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: Elan d.o.o., Begunje na Gorenjskem

Obnova Zdravstvenega doma na Jesenicah

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske

Novogradnja izobraževalno gospodarskega objekta in ureditev zunanjih športnih površin VIZ Smlednik

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: VIZ Frana Milčinskega Smlednik

Posodobitev nogometnega igrišča v rekreacijskem parku Radovljica

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ljubljana

Komunala Kranj – podaljšanje mehanične delavnice

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: Komunala Kranj d.o.o.

Hotel Jezero v Bohinju – sanacija po požaru

Leto izgradnje: 2017

Naročnik: Alpinum hoteli d.o.o., Ribčev Laz