GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Zaključeni 2016

Zaključeni projekti v letu 2016

Rekonstrukcija gostišča na Brezjah – 1. Faza: rušenje obstoječega objekta in gradnja novega (restavracija)

- Leto izgradnje: 2016

- Naročnik: Turistično društvo Brezje

 

 

 


Izgradnja objekta za RP Trata v Škofji Loki

- Leto izgradnje: 2016

- Naročnik: Elektro Gorenjska d.d. Kranj

 

 

 

 


Osnovna šola Poldeta Stražišarja na Jesenicah

obnova električnih instalacij

Leto 2016

Naročnik: OŠ Polde Stražišar Jesenice

Gradnja trga v Mojstrani

 

Uspešno smo zaključili projekt, ki ga je financirala Občina Kranjska Gora. Slovesna otvoritev Trga v Mojstrani, prireditvenega prostora z urejenim parkom in spominskim obeležjem olimpijskih iger iz Krajevne skupnosti Dovje – Mojstrana, je bila v sredo, 7. septembra 2016 v Mojstrani.

Izgradnja kampa Špik v Gozdu Martuljku

Leto izgradnje: 2016

Naročnik: HIT Larix d.d, Kranjska Gora

Prenova prostorov v Domu dr. Janka Benedika Radovljica

Leto izgradnje: 2016

Naročnik: Dom dr. Janka Benedika Radovljica

Gradbena dela za prestavitev dela komunalne infrastrukture v PC Žirovnica

Leto izgradnje: 2016

Naročnik: Saxonia Franke d.o.o., Žirovnica

Dozidava in rekonstrukcija Penziona Lipa v Kranjski Gori

 

Leto izgradnje: 2015

Naročnik: Perkolič d.o.o., Kranjska Gora

 

 

 


Celostna obnova Osnovne šole Koroška Bela – 2. faza

Leto izgradnje: 2015/2016

Naročnik: Občina Jesenice

 

 


Obnova stanovanjske hiše Kozamernik v Radovljici

Leto izgradnje: 2015/2016

Naročnik: Gregor in Metka Kozamernik, Radovljica