GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Zaključeni 2015

Zaključeni projekti v letu 2015

REKONSTRUKCIJA UPRAVNE STAVBE DOMEL v Železnikih

Leto 2015

Investitor: DOMEL d.o.o. Železniki

Novogradnja stanovanjske hiše Sajovic, dozidava k obstoječi stanovanjski hiši ter izgradnja opornega zidu na Brdu pri Tržiču

(Investitor je Borut Sajovic, leto izgradnje 2015, stanovanjski objekt)

Vrtec Čirče – nova strešna konstrukcija

(investitor je Občina Tržič, leto izgradnje 2015, objekt splošnega družbenega pomena)

Izgradnja stanovanjske hiše Jerala do III. gradbene faze z dovozno cesto in komunalnimi priključki, Kovor pri Tržiču

(Investitor je Gregor Jerala, leto izgradnje 2015, stanovanjski objekt)

Obnova  stanovanjske hiše Kozamernik v Radovljici

(Investitor je Gregor Kozamernik, leto izgradnje 2015, stanovanjski objekt)

Izdelava ločevalne stene in ubežne jame v obratu Jeklarna v Acroniju na
Jesenicah

Industrijski objekt

Leto izgradnje : 2015

Investitor: ACRONI d.o.o. Jesenice


Gorenjska plaža - dokončanje gostinskega objekta, 2. faza

Objekt slošnega družbenega pomena

Leto izgradnje: 2015

Investitor: Občina Tržič


Vodohran Vetrno - izvedba gradbenih del

Leto igradnje 2015

Investitor: Komunala Tržič


RAC BRINOX v Medvodah

(visoka gradnja - poslovni objekt - proizvodna hala - 2.faza)

Investitor: BRINOX inženiring d.o.o. Medvode

 

 

 

 


Rekonstrukcija in adaptacija večstanovanjskega objekta na Selu pri Žirovnici

stanovanjski objekt

Leto izgradnje: 2014/2015

Investitor: Občina Žirovnica

 

 

 


Centralna čistilna naprava Jesenice

(indutrijski objekt)

Povezave spodaj:

 

 

 

Članek in  projekt


Izgradnja prodajnega centra avtomobilov Škoda na Jesenicah

(visoka gradnja - poslovni objekt)

Investitor: Integral Jesenice

 

 


Energetska prenova mansarde vrtca Šenčur

objekt splošnega družbenega pomena

Leto izgradnje : 2015

Investitor: Občina Šenčur


Rekonstrukcija obstoječega energetskega objekta Enos na Jesenicah

industrijski objekt

Investitor: ENOS d.d. Jesenice


Ureditev pločnika ob lokalni cesti v Mostah

Nizke gradnje

Leto izgradnje: 2015

Investitor: Občina Žirovnica


Obnova Ljudskega doma v Kranjski Gori

objekt splošnega družbenega pomena

Leto igradnje: 2014/2015

Investitor: Občina Kranjska Gora

 


Muzej kulturne dediščine v Tržiču

investicijsko vzdrževalna dela (O)

Investitor: Občina Tržič


Izgradnja kanalizacije v občini Bohinj

(nizke gradnje)

Investitor: Občina Bohinj


Izgradnja centralne čistilne naprave v občini Bohinj

(nizke gradnje)

Investitor: Občina Bohinj


Ureditev ceste mimo gasilskega doma v Kovorju in ureditev parkirišča pri gasilskem domu v Kovorju

(nizke gradnje)

Investitor: Občina Tržič


Zamenjava obstoječe »kopelit« zasteklitve v proizvodni hali za izdelavo armaturnih mrež Kovinar na Jesenicah

(industrijski objekt)

Investitor: Kovina d.o.o. Jesenice


Lužilna kad 1 v Acroni Jesenice

(gospodarski objekt)

Investitor: Acroni Jesenice


Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica – vzdrževalna dela

(objekt splošnega družbenega pomena)

Leto izgradnje : 2015

Investitor: Občina Radovljica


Izgradnja proizvodnega objekta Patan na Jesenicah

Leto izgradnje : 2015

Investitor: Patan d.o.o., Zabreznica


Izgradnja povezovalnega fekalnega kanala od območja Črna vas do obstoječega kanalizacijskega kolektorja iz Blejske Dobrave

(nizke gradnje)

Leto izgradnje : 2015

Investitor: Občina Jesenice


Ureditev pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Podmežakla na Jesenicah

(nizke gradnje)

Leto izgradnje : 2015

Investitor: Zavod za šport Jesenice


Izgradnja proizvodnega objekta Sumida na Blejski Dobravi (I)

 

(industrijski objekt)

Leto izgradnje : 2015

Investitor: Sumida d.o.o. Blejska Dobrava


Energetska sanacija in rekonstrukcija vrtca Bled (O)

(objekt splošnega družbenega pomena)

Leto izgradnje : 2015

Investitor: Občina Bled

 


Izgradnja primarne kanalizacije Kropa

(nizke gradnje)

Leto izgradnje : 2015

Investitor: Občina Radovljica