GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Zaključeni pred 2011

ZAKLJUČENI PROJEKTI PRED LETOM 2011

Leto 2010
 • Ureditev podstrešja na objektu Savska 1 v Mojstrani (KS)
 • Obnova centralne sterilizacije v kleti Splošne bolnišnice na Jesenicah
 • Ureditev ceste v Podhomu
 • Gradnja garažne hiše pri Splošni bolnišnici na Jesenicah
 • Prenova prostorov v ZD Radovljica
 • Mesarija Mlinarič - finalizacija prostorov
 • Gradnja cestnih odsekov Podkoren in Mojstrana
 • Gradnja stanovanjske hiše Kordež na Plani v Lescah
 • Postavitev žarnega zidu na pokopališču Blejska Dobrava
 • Investicijsko vzdrževalna dela v Osnovni šoli Kranjska Gora
 • Gradnja stanovanjsko turističnega objekta IPI v Kranjski Gori
 • Gradnja stanovanjskega objekta z oskrbovanimi stanovanji na Jesenicah
 • Veslaški center in ciljna regatna arena na Bledu – zunanja ureditev Male in Velike Zake
 • Veslaški center in ciljna regatna arena Zaka na Bledu – tribune
 • Izgradnja slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani
 • Preureditev podstrešja in ureditev prostorov v CUDV Matevža Langusa v Radovljici
 • Ureditev učilnice v Zavodu za gozdove, KE Bohinj

 

Leto 2009
 • Preureditev dveh splošnih ordinacij v ZD Bled
 • Adaptacija patohistološkega laboratorija Diagnostičnega centra v ZD Bled
 • Izgradnja apartmajskih objektov s podzemno garažo v Logu v Kranjski Gori
 • Izgradnja vročevoda na Hrušici
 • Izgradnja vročevoda na Tomšičevi na Jesenicah
 • Javna kanalizacija - premostitev Špornov graben
 • Obnova vodovoda - cevovoda Zgornje Gorje
 • Izgradnja apartmajskih objektov v Podkorenu
 • Izgradnja stanovanjske hiše v Lescah
 • Poslovni prostori Zavarovalnice Triglav v PTSO Rondo na Jesenicah
 • Garaža z gostinsko teraso ob Mesariji Mlinarič v Lescah
 • BMW center v Kranju - gradbena dela in zunanja ureditev
 • Rekonstrukcija hotela Triglav na Bledu
 • Adaptacija hotela Lek v Kranjski Gori
 • Adaptacija bazenskih garderob s sanitarijami v OŠ Toneta Čufarja na Jesenicah
 • Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na upravni stavbi Kovinar na Jesenicah
 • Gradnja prizidka - jaška za notranje dvigalo OŠ Poldeta Stražišarja na Jesenicah
 • Obnova cest v Zgornjesavski dolini (Podkoren, Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Belca, Dovje)

 

Leto 2008

 

 • Izgradnja poslovno trgovsko stanovanjskega objekta RONDO na Jesenicah
 • Gradnja stanovanjskih hiš do 3. gradbene faze v Lescah
 • Gradnja stanovanjske hiše do 3. gradbene faze v Radovljici
 • Gradnja stanovanjske hiše Kokalj v Hrašah
 • Gradnja stanovanjske hiše do 4. gradbene faze v Mošnjah
 • Zbirni center Podmežakla
 • Izgradnja poslovno trgovsko stanovanjskega objekta na Jesenicah
 • Rekonstrukcija Hotela jezero Bohinj v Ribčevem Lazu
 • Nadzidava Gimnazije Jesenice - ureditev mansarde
 • Ureditev Visoke šole za zdravstveno nego na Jesenicah
 • Poslovno stanovanjski objekt v Kranjski Gori - ureditev devetih stanovanj v objektu Zdravstveni dom Kranjska Gora
 • Gradnja štirih večstanovanjskih hiš Lancovo pri Radovljici
 • Dozidava in adaptacija objekta Rateče 18 v Ratečah
 • Izgradnja turističnega objekta - Garni hotel v Kranjski Gori
 • Izgradnja dveh dvostanovanjskih in enostanovanjskih hiš Miklič v Kranjski Gori
 • Razna manjša dela (zunanje ureditve, meteorne in fekalne kanalizacije)

 

 

Leto 2007
 • Gradnja dvigala in ureditev podstrešja v Domu upokojencev dr. F. Berglja na Jesenicah
 • Večstanovanjska objekta s podzemno garažo na Bledu
 • Nadgradnja in rekonstrukcija strehe na večstanovanjski stavbi v Kranjski Gori
 • Adaptacija garderob in centralne kuhinje v Golf Hotelu na Bledu
 • Ureditev trga pred Ruardovo graščino na Stari Savi na Jesenicah
 • Izgradnja nove štirisedežnice Kekec in vlečnice Mojca v Kranjski Gori
 • Ureditev parkirišča na Blejski Dobravi ob pokopališču
 • Razna manjša dela (zunanje ureditve, meteorne in fekalne kanalizacije)
Leto 2006
 • Izgradnja poslovnega objekta Banke SKB na Jesenicah
 • Izgradnja prizidka in rekonstrukcija Igralnice Casino in hotelskih prostorov v Hotelu Larix v Kranjski Gori
 • Prenova Hotela Kompas v Kranjski Gori
 • Izgradnja maloprodajnega salona s skladiščem in poslovnimi prostori LIP Bled
 • Izgradnja poslovnega objekta Medium v Žirovnici
 • Izgradnja dveh trostanovanjskih objektov v Kranjski Gori (Gradinvest d.o.o. Ljubljana)
 • Obnova sobnega dela in posodobitve kavarne in seminarskih prostorov Hotela Astoria na Bledu
 • Prenova in preureditev pritličja in kletne etaže ter adaptacija 89 sob Hotela Park na Bledu
 • Poslovni objekt s skladiščno halo Metal - Profil
 • Rekonstrukcija planinskega doma Pristava v Javorniškem Rovtu
 • Razna manjša dela (zunanje ureditve, meteorne in fekalne kanalizacije)
Leto 2005

 

 • Izgradnja večnamenske dvorane Vitranc v Kranjski Gori
 • Poslovni prostori Občine Kranjska Gora
 • Izgradnja zadrževalnega bazena deževnih vod na čistilni napravi Jesenice
 • Izgradnja štirisedežne žičnice Vitranc v Kranjski Gori
 • Izgradnja apartmajskega hotela Lesnina v Kranjski gori
 • Nova linija za toplotno obdelavo pločevine Acroni Jesenice
 • Adaptacija večnamenskega objekta Krajevne skupnosti Mojstrana
 • Prenova kopalnic v Hotelu Kompas v Kranjski Gori
 • Prenova kuhinje v Hotelu Alpina v Kranjski Gori
 • Apartmajsko gostinski objekt Zima v Mojstrani
 • Stanovanjska hiša Plemelj v Srednjem vrhu
 • Stanovanjska hiša Nučič v Kr. Gori
 • Izvedba tira v skladišču starega železa Acroni Jesenice
 • Rekonstrukcija industrijskega tira Kovinar na Jesenicah
 • Prizidek jedilnice in recepcije Penziona Langerholz v Kranjski Gori
 • Razna manjša dela (zunanje ureditve, meteorne in fekalne kanalizacije)

 

Leto 2004
 • Prenove in izgradnja bazenskega kompleksa v hotelu Golf na Bledu
 • Izgradnja štirisedežne žičnice Podkoren
 • Izgradnja Apartdepandanse Bor hotela Prisank v Kranjski Gori
 • Razvod zemeljskega plina v Občini Žirovnica II. faza
 • Gradnja dveh skladiščno poslovnih hal na Jesenicah (IMN d.o.o. Jesenice)
 • Dozidava servisne delavnice Integral na Jesenicah
 • Izgradnja črpališča za hladilno vodo za Acroni Jesenice
 • Postavitev novih Siemensovih elektromotorjev v Jeklarni SŽ Acroni na Jesenicah
 • Razna manjša dela (zunanje ureditve, meteorne in fekalne kanalizacije)
Leto 2003
 • Izgradnja Hotela Prisank v Kranjski Gori
 • Prenova Hotela Golf na Bledu
 • Izgradnja poslovnega objekta Plinstal v Kranju
 • Izgradnja kotlovnice za ogrevanje mesta Jesenice (Plinstal)
 • Dograditev Hotela HIT v Kranjski Gori
 • Prenova restavracije Rikli v Hotelu Park na Bledu
 • Izgradnja plinovodnega omrežja Občine Žirovnica I. faza
 • Predelava in dograditev boksov za staro železo v jeklarni Acroni Jesenice
 • Poslovni objekt ZZZS na Jesenicah - investicijsko vzdrževalna dela
 • Obnova kanalizacije, vodovoda, kabelskega razvoda in cestišča na Cesti talcev na Koroški Beli
 • Razna manjša dela (zunanje ureditve, meteorne in fekalne kanalizacije)
Leto 2002

 

 • Izgradnja bazenskega kompleksa, kongresne dvorane in restavracije Hotela Kompas v
 • Kranjski Gori
 • Prizidava hotelske kuhinje, restavracije in recepcije Hotela Larix v Kranjski Gori
 • Adaptacija 72 hotelskih sob v Hotelu Larix v Kranjski Gori
 • Prenova igralnice Casino Larix v Hotelu Larix v Kranjski Gori
 • Proizvodno poslovna hala DIFA-TRADING na Jesenicah
 • Izgradnja poslovnega objekta - Mesarija Mlinarič Lesce
 • Prizidek k Domu CŠOD Trilobit - Javorniški Rovt
 • Obnove v Zdravstvenem domu na Jesenicah
 • Osebno dvigalo ob Zdravstvenem domu na Jesenicah
 • 10. Obnova oz. nadomestna gradnja fekalne kanalizacije z izgradnjo ponikovalnih vodnjakov v naselju Smokuč
 • Sprememba namembnosti in prizidava objekta Pnevmatik Centra Ažman v Lescah
 • Preureditev sanitarij v Osnovni šoli Tone Čufar na Jesenicah
 • Obnova dela vodovoda za OŠ Tone Čufar na Jesenicah
 • Preureditev skupnih sanitarij v Domu upokojencev dr. F. Bergelja na Jesenicah
 • Odstranitev dela stanovanjske hiše Žagar, prizidava in adaptacija
 • Nadstrešnica Acroni Jesenice
 • Sanacija strehe na Centralni postavljalnici na Jesenicah (Slovenske železnice)
 • Razna manjša dela (zunanje ureditve, meteorne in fekalne kanalizacije)

 

Leto 2001

 

 • Izgradnja Aqua centra, kongresne dvorane in adaptacija hotelskih sob Hotela Larixv Kranjski Gori
 • Prenova hotelskih sob v Hotelu Park na Bledu
 • Izgradnja skladišča nevarnih snovi in skladiščnega platoja Intereurope na Jesenicah
 • Stanovanjska hiša Bešter na Dovjem
 • Stanovanjska hiša Mulej na Bledu
 • Izgradnja kanalizacije na Cesti talcev na Koroški Beli
 • Izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Kranjski Gori
 • Izgradnja kanalizacije na Aljaževi cesti na Jesenicah
 • Izgradnja kanalizacije na Sončni poti na Koroški Beli
 • Prenova strehe z zamenjavo strešne kritine na Domu upokojencev dr. F. Bergelja na Jesenicah
 • Sanacija strehe na poslovni stavbi Gorenjska banka Jesenice
 • Sanacija strehe na poslovni stavbi Ekspozitura Gorenjske banke v Kranjski Gori

 

Leto 2000

 

 • Adaptacija aparthotela Garni v Kranjski Gori
 • Izgradnja žičnice Dolenčev rut v Kranjski Gori
 • Adaptacija gostilne Bor v Kranjski Gori
 • Adaptacija prostorov Zdravstvenega doma na Jesenicah
 • Izgradnja čajne kuhinje na pokopališču na Blejski Dobravi
 • Izgradnja nadstrešnice z žerjavno progo podjetja Kovinar na Jesenicah
 • Obnova tlakov v Osnovni šoli Koroška Bela
 • Kanalizacija Borka v Kranjski Gori
 • Kanalizacija pri Kulturnem domu na Hrušici
 • Preureditev prodajnega salona pekarne Magušar na Jesenicah