GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Nizke gradnje

Nizke gradnje

Izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž

(Nizka gradnja)

Leto izgradnje : 2014

Investitor: Občina Jesenice


Ureditev pločnika ob lokalni cesti v Mostah

Nizke gradnje

Leto izgradnje: 2015

Investitor: Občina Žirovnica


Izgradnja kanalizacije v občini Bohinj

(nizke gradnje)

Investitor: Občina Bohinj


Izgradnja centralne čistilne naprave v občini Bohinj

(nizke gradnje)

Investitor: Občina Bohinj


Ureditev ceste mimo gasilskega doma v Kovorju in ureditev parkirišča pri gasilskem domu v Kovorju

(nizke gradnje)

Investitor: Občina Tržič


Izgradnja povezovalnega fekalnega kanala od območja Črna vas do obstoječega kanalizacijskega kolektorja iz Blejske Dobrave

(nizke gradnje)

Leto izgradnje : 2015

Investitor: Občina Jesenice


Ureditev pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Podmežakla na Jesenicah

(nizke gradnje)

Leto izgradnje : 2015

Investitor: Zavod za šport Jesenice


Izgradnja primarne kanalizacije Kropa

(nizke gradnje)

Leto izgradnje : 2015

Investitor: Občina Radovljica