GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Industrijski objekti

Industrijski objekti

Izgradnja poslovno gostinskega objekta in prostorov za registracijo vozil v Tržiču

(Industrijski objekti)

Leto izgradnje : 2014

Investitor: TEHNO- TEHNIČNI PREGLEDI d.o.o., Tržič


Rekonstrukcija obstoječega energetskega objekta Enos na Jesenicah

industrijski objekt

Investitor: ENOS d.d. Jesenice


Zamenjava obstoječe »kopelit« zasteklitve v proizvodni hali za izdelavo armaturnih mrež Kovinar na Jesenicah

(industrijski objekt)

Investitor: Kovina d.o.o. Jesenice


Izgradnja proizvodnega objekta Sumida na Blejski Dobravi (I)

 

(industrijski objekt)

Leto izgradnje : 2015

Investitor: Sumida d.o.o. Blejska Dobrava