GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Turistični/Gostinski objekti

Turistični in gostinski objekti

Gorenjska plaža – turistično kulturni center v Tržiču in hortikulturna ureditev

(Turistični in gostinski objekti)

Leto izgradnje : 2013/2014

Investitor: Občina Tržič