GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Zaključeni 2011

PROJEKTI V LETU 2011

 • Dom dr. Janka Benedika - obnova nadstropja
 • Obnova cest v Mojstrani (na Delavski in Gobela)
 • Izgradnja garni hotela (do III. gr. faze) v Kranjski Gori
 • Izgradnja stanovanjske hiše do III. gr. faze v Kranjski Gori
 • Obnova hidrantnega omrežja - predor Karavanke
 • Izdelava nadstrešnice ob poslovnem objektu Plinstal na Jesenicah
 • Posodobitev Aljaževega doma v Vratih
 • Vrtec Šentvid, enota Miš maš - dozidava in prenova
 • Obnova strehe na objektu Veslaški center Bled
 • Izdelava opornega zidu in rekonstrukcija in dozidava objekta MRI (naprave za diagnostiko in magnetno resonanco)
 • Adaptacija skladišča Mavrica na Jesenicah
 • Občina Jesenice - izgradnja zunanjega stopnišča hala Podmežakla
 • Rekonstrukcija stanovanjske hiše na Belci
 • Obnova dela vrtca na Tavčarjevi na Jesenicah
 • Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici na Jesenicah
 • Izgradnja platoja za skladiščenje sveč na Jesenicah
 • Izgradnja stanovanjskih hiš na Planini pri Kranju, na Selu pri Žirovnici in v Lescah
 • Gradbena dela z zunanjo ureditvijo v letalskem centru v Lescah