GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Zaključeni 2012

PROJEKTI V LETU 2012

 • Izgradnja temeljev cestne tehtnice v Acroniju
 • Sanacija plošče v jeklarni
 • Obnova komunalne infrastrukture Rebr v Zasipu pri Bledu
 • Izgradnja Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Ljubljani
 • Izgradnja pošte na Jesenicah - gradbena dela
 • Ureditec ceste znotraj območja ZN Moste
 • Olimpijski športni center Planica - sanacija zamakanja
 • Izgradnja brunarice z gostinskim lokalom v Završnici
 • Izgradnja stanovanjske hiše v Javorniškem Rovtu
 • Odstranitev in gradnja vrtca v Predvoru - rušitve, gradbena dela in zunanja ureditev
 • Izgradnja RTP Elektro Gorenjska v Bohinju
 • Izgradnja OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori
 • Zamenjava strehe na stavbi Mladinskega centra Jeenice
 • Izgradnja doma starejših občanov Viharnik v Kranjski Gori
 • Izgradnja parkirišča na Hrušici
 • Obnova Zdravstvenega doma Radovljica - zamenjava oken in obnova fasade
 • Športna dvorana Podmežakla - vzhodna tribuna - 1. faza, GOI
 • Izgradnja proizvodno skladiščno poslovnega objekta Saxonia - Franke v PC Žirovnica
 • Ureditev mansarde v Osnovni šoli Koroška Bela - 1. faza
 • Izgardnja stanovanjske hiše v Škofji Loki
 • Vzdrževalna dela v Diagnostičnem centru na Bledu
 • Prenova vrtca Janina v Kranju
 • Proizvodni objekt Patan na Jesenicah