GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Zaključeni 2013

Zaključeni projekti v letu 2013

Energetska sanacija OŠ Toneta Čufarja - zamenjava stavbnega pohištva

(Objekt splošnega družbenega pomena)

Leto izgradnje : 2014

Investitor: Občina Jesenice


Daljinska kolesarska povezava skozi občino Jesenice, pododsek 5

(Nizka gradnja)

Leto izgradnje : 2013

Investitor: DRSC, Tržaška 19, Ljubljana


Ureditev prostorov za TIC in LTO v dvorani Vitranc v Kranjski Gori

(Turistični objekt)

Leto izgradnje : 2013

Investitor: Občina Kranjska Gora


Izgradnja vodohrana v Planici

(Nizga gradnja)

Leto izgradnje : 2013

Investitor: Občina Kranjska Gora


Izgradnja komunalne infrastrukture v industrijski coni Črna vas

(Nizka gradnja)

Leto izgradnje : 2013

Investitor: Občina Jesenice