GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Zaključeni 2014

Zaključeni projekti v letu 2014

Sanacija grand hotela Prisank v Kranjski Gori

(visoka gradnja)

Investitor: HIT Alpinea d.d.


Nordijski center v Planici

(nizka gradnja - gradbena dela pri izgradnji servisnega objekta Čaplja, kanalizacije, zunanje ureditve in rekonstrukcije dvigala Hugo)

Investotor: Zavod za šport Planica iz Ljubljane


Obnova vročevodnega priključka za Dom upokojencev dr. F. Berglja na Jesenicah

(nizka gradnja)

Investitor: Občina Jesenice


Energetska sanacija in rekonstrukcija vrtca Bled

(objekt splošnega družbenega pomena)

Investitor: Občina Bled


BRINOX 2014

(izgradnja proizvodno - poslovnega objekta in rekonstrukcija dela javne ceste)

Leto izgradnje: 2014

Investitor: BRINOX inženiring d.o.o., Medvode

 

 


Obnova vodovoda Ribčev Laz v Bohinju

(nizka gradnja)

Leto izgradnje: 2014

Investitor: Občina Bohinj


Daljinska kolesarska povezava Mojstrana - plato Karavanke

(Nizke gradnje)

Leto izgradnje : 2014

Investitor: DRSC, Tržaška 19, Ljubljana

 


IZGRADNJA VRTCA V LESCAH

(Objekt splošnega družbenega pomena)

Leto izgradnje: 2013/2014

Investitor: Občina Radovljica

 

 


OBNOVA CESTE V GOZDU MARTULJKU

(Nizke gradnje)

Leto izgradnje: 2014

Investitor: Občina Kranjska Gora


NOVOGRADNJA, PRIZIDAVA IN ADAPTACIJA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA NA BLEDU

(Stanovanjsko - poslovni objekt)

2013/2014

Robotrade d.o.o. Bled


Izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž

(Nizka gradnja)

Leto izgradnje : 2014

Investitor: Občina Jesenice


Izgradnja stanovanjske hiše v Lescah

(Stanovanjski objekt)

Leto izgradnje : 2013/2014

Investitor: Rathna Devi Ganesh in Matjaž Koman


Gorenjska plaža – turistično kulturni center v Tržiču in hortikulturna ureditev

(Turistični in gostinski objekti)

Leto izgradnje : 2013/2014

Investitor: Občina Tržič

 


Energetska sanacija OŠ Davorina Jenka ter podružnične šole Zalog

(Objekt splošnega družbenega pomena)

Leto izgradnje : 2014

Investitor: Občina Cerklje na Gorenjskem


Izgradnja poslovno gostinskega objekta in prostorov za registracijo vozil v Tržiču

(Industrijski objekti)

Leto izgradnje : 2014

Investitor: TEHNO- TEHNIČNI PREGLEDI d.o.o., Tržič


Ureditev objekta »Pikova dama« v lekarno

(Objekt splošnega družbenega pomena)

Leto izgradnje : 2014

Investitor: Lekarna Plavž Pogačnik Lea, s.p, Jesenice

 

 


Izgradnja hiše ECOLE v Podhomu - energetsko učinkovita gradnja

(Poslovno stanovanjski objekt)

Leto izgradnje : 2014

Investitor: Ecole d.o.o., Bled