GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Projekti v izvajanju

Trenutno izvajamo

Gradnja medgeneracijskega centra Vezenine Bled

Izgradnja Medgeneracijskega centra Bled je ena izmed največjih investicij v zadnjih letih. Že sama konstrukcija bo prelepa, lesena, spominjala bo na tovarno Vezenine. V stavbi, ki bo stala tam, kjer so nekoč bile legendarne Vezenine Bled, bosta med drugim našla svoj prostor center za dnevno varstvo starejših in nova blejska knjižnica«, pravi župan Janez Fajfar.

Medgeneracijski center bo stal na Selišah, v neposredni bližini vrtca, šole in Infocentra TNP, namenjen pa bo občankam in občanom Bleda.

»Vesel sem, da smo uspeli na javnem razpisu in da bomo spet lahko dokazali, kot smo že velikokrat, da znamo graditi take objekte, da se držimo pogodbenih obveznosti in da smo zanesljivi partner«, pa je dodal direktor družbe Kovinar- Gradnje ST, d.o.o. Jernej Mrak.

Medgeneracijski center bo končan konec prihodnjega leta.

OSTALI PROJEKTI V IZVAJANJU

-    Obnova Ruardove graščine na Jesenicah

- Rekonstrukcija in dozidava starega hotela Špik in novogradnja apartmajskega nastanitvenega kompleksa v Gozdu Martuljku

- Gradnja medgeneracijskega centra Vezenine Bled

- Novogradnja stanovanjske hiše z dvema apartmajema na Bledu

- Ureditev proizvodnih prostorov PEKM Domel v Retečah

- Stanovanjska hiša Podlesnik – Hvalica v Radovljici

- Rekonstrukcija gostišča Milka v Kranjski Gori

- Gradnja prometne in komunalne infrastrukture za območje st. hiš (OPPN) Žirovnica novi center-ŽI2

- Rekonstrukcija in prizidava poslovnega objekta Sintal v Kranju

- Proizvodni objekt Ancora d.o.o. v poslovni coni v Komendi

- Energetska sanacija Vrtca Jesenice – enota Angelce Ocepek

- Nadzidava poslovnega objekta Stegne – izvedba GOI del

- Gradnja stanovanjske hiše v Žirovnici

- Rekonstrukcija, prenova in adaptacija Vile Kolodvorska na Bledu

- Izgradnja garažnega objekta - GARS Jesenice

- Gradnja prizidka vrtca v Mojstrani