Plavalka Anja Klinar
Hokejski kljub HDD JESENICE

GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Zaključeni 2019

Zaključeni projekti v letu 2019

- Nadgradnja večnamenskega objekta v Naklem, Stara cesta 61

Leto izgradnje: 2018/2019

Naročnik: Občina Naklo

 

- Gradnja poslovnega objekta Bako

Leto izgradnje: 2018/2019

Naročnik: Bako, Mirko Novogradec s.p., Radovljica

 

- Prenova objekta PT Resman na Zgoši

Leto izgradnje: 2018

Naročnik: PT Resman, Zgoša, Begunje na Gorenjskem